OTM

o-t-m-1

Advertisements

OTM

o-t-m-2

OTM

o-t-m-3

Saw Ba U Gyi

saw-ba-u-gyi

Karen

karen-1

Karen

karen-2

ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ ့၏သကၠရာဇ္

ff-1

တရုတ္ျပည္၊ မြန္ဂုိလီးယားေတာင္ပုိင္း ယူနန္ျပည္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ ့ သည္ စုိး မုိးအုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ ့၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတုိ ့ကုိ မခံမရႏုိင္ၾက၍ စည္းေ၀းတုိင္ပင္ၾကၿပီး Continue reading