ျမန္မာႏွစ္ဦးက ထုိင္းေက်ာင္းသူကုိ မတရားက်င့္ သတ္ျဖတ္ဟုဆုိ

10 February 2009

ထိုင္းေက်ာင္းသူ တဦးအား ျမန္မာျပည္သား အလုပ္သမား ၂ ဦးက ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔တြင္ မတရား ျပဳက်င့္ၿပီး သတ္္ျဖတ္ ခဲ့သည္ဟု ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားသည့္ ခ်င္းမိုင္ သတင္းစာ (Chiang Mai News) အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Continue reading

Advertisements