ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တေပါင္းလျပည့္မွာ လြတ္မည္

(ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေဟာစာတန္း)
ပညာေက်ာ္ /၂၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉

 

လူတဦးတေယာက္၏ ကံအနိမ့္အျမင့္သည္ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ႏွင့္ဆိုင္သလို ထိုကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္ကိုလည္း ဇာတာ (ကံ) က ျပဳလုပ္ေပးတတ္ပါသည္။ Continue reading

Advertisements