ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ အာဆီယံစည္းေ၀းတက္မည္

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဟြာဟင္းတြင္ က်င္းပေနသည့္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ Continue reading

Advertisements

ကရင္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊

CRPP ၏ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမ်ားစာအုပ္ ေကာက္ႏုတ္စာ။


ကရင္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ Continue reading

မေအာင္ျမင္ေသာ အာရွလမ္းမၾကီး

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိK.T.D Kanchanaburi Tavoy Development ႏွင့္ K.L.N Kyaw Lynn Naing  ကန္ခ်နဘူရီ-ထားဝယ္ Continue reading