ကရင္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ျမန္မာမ်ားႏွင့္ လက္တြဲတုိက္ပြဲ၀င္ျခင္း အဂၤလိပ္ျမန္မာ ပထမ စစ္ပြဲမ်ား

၂၇  ရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉

၁၈၂၅ – ခုႏွစ္ ေမလ (၇)ရက္ေန ့မွာ ျဗိတိသွ်တပ္ႏွင့္ျမန္မာတပ္တုိ ့စတင္ တုိက္ခုိက္တယ္။ ျဗိတိသွ်တုိ ့ဖက္မွ ကပၸတိန္ရုိ ့ ကပၸတိန္ကင္ႏြန္ တပ္သာအမ်ားအျပား က်ဆုံးသြားၾကတယ္။ စစ္ဦးစီးမွဴး ဂ်င္နရယ္ေကာ့တန္က တပ္မ်ားကုိ ျပန္ဆုတ္ေစျပီး ေနာက္ပုိင္းတန္းပ်က္ျပီး စစ္အကူေတာင္းရသည္။

ဓႏုျဖဴခံတပ္တုိက္ပြဲမွာ ျမန္မာတပ္ေတြနဲ ့အတူ ဓႏုျဖဴအေရွ ့ႏွင့္ အေနာက္ဖက္မွာရွိတဲ့ တလမ်ဳိးေခ်ာင္းဖ်ား သေဘာသျဗဳေက်းရြာေတြက ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားဟာ ရြတ္ရြတ္ခၽြန္ခၽြန္ ပါ၀င္တုိက္ခုိက္ၾကတယ္။ မဟာဗႏၵဳလႏွင့္အတူ ပါ၀င္တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ဗုိလ္ဟန္ ျဖစ္တယ္။

အင္အားမမွ်လုိ ့စစ္သူၾကီးမဟာဗႏၵဳလ က်ဆုံးသြားတဲ့အတြက္ ၁၈၂၅- ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၂)ရက္ေန ့မွာ ဓႏုျဖဴခံတပ္ က်ဆုံးသြားခဲ့ရတယ္။ ဓႏုျဖဴခံတပ္က ဆုတ္ခြါခဲ့ရတဲ့ ကရင္၊ဗမာအင္အားစုကုိ ေရႊလဲဗုိလ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား မန္းက်ားတုိ ့ က ဦးေဆာင္ျပီး ဓႏုျဖဴခံတပ္ကုိ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကတယ္။ ျဗိတိသွ်တပ္ အင္အားၾကီးမားလုိ ့တုိက္မရဘဲ ဆုတ္ခြါခဲ့ရတယ္။ ျဗိတိသွ်တပ္ကလည္း ဆုတ္ခြါလာတဲ့ ကရင္ဗမာအင္အားစုေနာက္ကုိ လုိက္လံတုိက္ခုိက္တဲ့အတြက္ ေရႊလန္ဘုိ က်ဳံေပ်ာ္ေျမာက္ပုိင္းေဆာက္တန္းေတာမွာ က်ဆုံးသြားတယ္။ က်န္ရစ္တဲ့ ကရင္၊ဗမာ အင္အားစုကို မန္းက်ားၾကီးက ဦးေဆာင္ျပီးျဗိတိသွ်တုိ ့ကုိ ဆက္လက္ခုခံတုိက္ခုိက္ရင္း ေထာင္ေသာင္ၾကီးတြင္ မန္းက်ားၾကီး က်ဆုံးျပန္တယ္။ မန္းက်ားၾကီး က်ဆုံးတဲ့အတြက္ ကရင္၊ဗမာ အင္အားစုေတြဟာ ခုိရာေက်းရြာေတြမွာ ၀င္ျပီး ကုိယ္ေရာင္ေဖ်ာက္လုိက္ၾကတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚမွာ ျဗိတိသွ်ဆန္ ့က်င္ေရးတုိက္ပြဲေတြ ေပ်ာက္က်ားတုိက္ခုိက္ၾကတယ္။

သမုိင္းသစ္ဂ်ာနယ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပထားသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

ဖါးစည္သံ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: